Over deze keuzehulp

De Anti-hormonale therapie na borstkanker keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De keuzehulp ondersteunt patiënten die zijn gestart met anti-hormonale therapie na borstkanker en haar behandelaren bij de keuze voor het vervolgtraject. Patiënten hebben de keuze tussen:
  • Doorgaan
  • Pauzeren
  • Wisselen
  • Stoppen

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn mammacare, Versie: 1.0. Redactionele aanpassing 2019 Sep. Verantwoording: NABON. Beschikbaar via: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/borstkanker/algemeen.html

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door patiëntenvereniging Borstkankervereniging Nederland. De keuzehulp heeft het keurmerk Gewone Taal van Stichting Makkelijk Lezen.
BVN Stichting Makkelijk Lezen
Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met internist-oncologen, chirurg-oncologen, verpleegkundig specialisten en patiëntenvertegenwoordigers. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling heeft een expert- en patiëntpanel meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

Deze keuzehulp is een initiatief van Santeon met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Santeon ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

A.W.G. van der Velden
A.W.G. van der Velden
Internist-oncoloog
Martini Ziekenhuis
Dr. B. Flameling
Dr. B. Flameling
Internist-oncoloog
OLVG
Drs. Y.E.A. van Riet
Drs. Y.E.A. van Riet
Chirurg-oncoloog
Catharina Ziekenhuis
Luc Strobbe
Luc Strobbe
Chirurg-oncoloog
CWZ
Anne de Bruijn
Anne de Bruijn
Verpleegkundig specialist
Catharina Ziekenhuis
Monique de Boer
Monique de Boer
Verpleegkundig specialist
OLVG
Mariëlle van Vugt
Mariëlle van Vugt
Verpleegkundig specialist
Reinier de Graaf Gasthuis
Remco Albers
Remco Albers
Teamleider
Maasstad Ziekenhuis
M. Schuurman
M. Schuurman
Patiëntenvertegenwoordiger
BVN
M. Sark
M. Sark
Patient advocate
BVN

Financiering

ZonMW en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

Santeon en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van deze keuzehulp na. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.